1. HOME
  2. 起業(創業)の支援
  3. Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và kinh doanh dành cho người nước ngoài tại tỉnh Aichi

起業(創業)の支援

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và kinh doanh dành cho người nước ngoài tại tỉnh Aichi

日本語  English  中文  Português  Filipino

 

Chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí các cuộc tư vấn về khởi nghiệp và thành lập doanh nghiệp, tổng thể về quản trị doanh nghiệp cho đối tượng là các nhà khởi nghiệp và nhà quản trị người nước ngoài tại tỉnh Aichi.

 

Thời gian tư vấn (cần đặt hẹn trước) ◆

Thứ Hai ~ thứ Sáu: 9:00~17:30
(Ngoại trừ ngày lễ quốc gia và ngày nghỉ, các ngày cuối năm và đầu năm)

◆ Phương pháp tiếp nhận◆

① Điện thoại [Tiếng Anh, tiếng Nhật] thứ Ba, thứ Sáu: 13:00 ~ 17:00
  (ngoại trừ ngày lễ quốc gia và ngày nghỉ, các ngày cuối năm và đầu năm)

052ー563-1435

② Biểu mẫu trên WEB [Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Philippines]

Mẫu điền thông tin cần tư vấn trên WEB>>

 

<Quy trình tư vấn>

  Vui lòng liên hệ qua điện thoại hoặc biểu mẫu trên WEB

 

  Chúng tôi sẽ lựa chọn chuyên gia phù hợp với nội dung tư vấn và sắp xếp ngày tư vấn

 

  Gặp gỡ trao đổi với chuyên gia (chúng tôi sẽ sắp xếp phiên dịch nếu cần)

 

◆Nội dung tư vấn chính◆

◇Tư cách lưu trú ◇Thành lập công ty ◇Thủ tục cấp phép ◇Lập kế hoạch kinh doanh ◇Kế hoạch tài chính

◇Khai thác thị trường ◇Quan hệ công chúng – Quảng bá ◇Kế toán – Thuế ◇Bảo hiểm xã hội – Quản lý lao động

◇Thực tiễn thương mại ◇Cải thiện quản trị ◇Chuyển giao kinh doanh ◇Ứng dụng IT ◇Pháp lý kinh doanh ◇Tập quán thương mại của Nhật Bản

* Dịch vụ tư vấn này là dịch vụ cung cấp lời khuyên và thông tin, v.v… cho người sử dụng dịch vụ.
* Dịch vụ này không thực hiện thay các công việc thực tế như soạn thảo tài liệu, nộp các loại khai báo, giới thiệu đối tác kinh doanh, v.v…
* Chúng tôi không hỗ trợ tư vấn liên quan đến đời sống sinh hoạt.

 

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và kinh doanh dành cho người nước ngoài tại tỉnh Aichi

Tổ chức xúc tiến công nghiệp Aichi
Nhóm sáng lập – đào tạo và phát triển kinh doanh mới

Tầng 14, Trung tâm công nghiệp lao động tỉnh Aichi (Winc Aichi)
4-4-38 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi
Điện thoại: 052-563-1435 (thứ Ba và thứ Sáu: 13:00 ~ 17:00)
(ngoại trừ các ngày cuối năm và đầu năm, ngày lễ)