1. HOME
 2. 起業(創業)の支援
 3. Aichi Foreign Entrepreneur & Manager Support Center (Filipino)

起業(創業)の支援

Aichi Foreign Entrepreneur & Manager Support Center (Filipino)

日本語 English 中文 Português Tiếng Việt

Nagbibigay kami ng libreng konsultasyon tungkol sa pagsisimula/pagtatatag ng negosyo at pangkalahatang pamamahala ng negosyo para sa mga dayuhang negosyante at tagapamahala sa loob ng Aichi Prefecture.


◆ Petsa at oras ng konsultasyon (kailangan ng maagang pagpapareserba)

Lunes hanggang Biyernes: 9:00 a.m.–5:30 p.m.
(maliban sa mga pambansang pista opisyal at itinakdang araw ng pahinga, at sa katapusan at simula ng taon)

◆ Paraan ng pagtanggap ◆

① Telepono [English/Japanese] Martes/Biyernes: 1:00–5:00 p.m.
(maliban sa mga pambansang pista opisyal at itinakdang araw ng pahinga, at sa katapusan at simula ng taon)

052ー563-1435

② Web form [English/Chinese/Portuguese/Japanese/Vietnamese/Filipino]

Input form ng konsultasyon sa web>>

 

<Proseso ng konsultasyon

 Makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng telepono o web form.

 

 Magtatalaga ng angkop na dalubhasa para sa nilalaman ng konsultasyon at pipili ng araw para sa konsultasyon.

 

 Pakikipanayam kasama ang isang dalubhasa (Magtatalaga ng interpreter kung kinakailangan)

 

◆ Mga pangunahing nilalaman ng konsultasyon 

◇ Status of residence ◇ Pagtatatag ng kumpanya ◇ Proseso ng pagbibigay ng permit

◇ Pagbuo ng plano ng negosyo ◇ Pinansyal na pagpaplano ◇ Paglilinang sa merkado

◇  Pagsasapubliko/pagpapalaganap ◇ Accounting/buwis ◇ Social insurance/pamamahala sa paggawa

◇ Kasanayan sa pangangalakal ◇ Pagpapabuti ng pamamahala ◇ Pagmamana ng negosyo

◇ Paggamit ng IT ◇ Batas tungkol sa pamamahala ◇ Mga kaugalian sa negosyo sa Japan

*Ang serbisyo ng konsultasyon na ito ay nagbibigay ng payo, impormasyon atbp. para sa mga gumagamit.
*Hindi kami nagsisilbing ahente para sa paghahanda ng mga dokumento, pagpapasa ng iba’t ibang report, pagpapakilala ng mga kasosyo sa negosyo, atbp.
*Hindi kami tumutugon sa mga konsultasyon tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay.

 

Aichi Foreign Entrepreneur & Manager Support Center

Start-up and new business development group,

 Aichi Industry Promotion Organization

Aichi Industry & Labor Center (WINC AICHI) 14F floor
4-4-38 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya 450-0002

Telephono: 052-563-1435(Martes/Biyernes: 1:00–5:00 p.m.)
(maliban sa katapusan at simula ng taon at mga pista opisyal)